Kenapa Bahasa Arab Susah? Belajar Tak Pandai-Pandai Pun

Bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang paling sukar untuk dipelajari kerana ia mempunyai sistem tulisan, tona, unsur harakat, dan perbendaharaan kata yang unik dan berbeza daripada bahasa-bahasa lain. Ramai orang Malaysia yang mengadu, kenapa Bahasa Arab susah sangat? Apakah yang menyebabkan orang Melayu di Malaysia sukar untuk menguasai bahasa ini?

Dalam artikel ini, kami akan kongsikan, “why Arabic is so hard?”.

Kenapa Bahasa Arab Susah?

Sistem tulisan yang berbeza

Sistem tulisan yang berbeza merupakan salah satu sebab utama mengapa bahasa Arab dianggap sukar. Bahasa Arab menggunakan sistem tulisan abjad Arab yang berbeza daripada sistem tulisan abjad Latin yang digunakan dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Ini menjadikan ia sukar untuk membaca dan menulis dalam bahasa Arab. Seseorang yang ingin belajar bahasa Arab perlu belajar huruf-huruf Arab dan bagaimana ia digabungkan untuk membentuk perkataan dan ayat.

 

Tona yang berbeza

Tona yang berbeza juga merupakan sebab lain mengapa bahasa Arab dianggap sukar. Bahasa Arab mempunyai tona yang berbeza daripada bahasa-bahasa lain. Ini menjadikan ia sukar untuk memahami dan berbual dalam bahasa Arab. Seseorang yang belajar bahasa Arab perlu belajar dan menghafal tona yang berbeza untuk mengerti dan berkomunikasi dengan baik.

 

Ada unsur harakat, macam Al Quran

Hakikatnya, sumber utama Bahasa Arab memang Al Quran. Memang benar, bukan mudah untuk belajar Bahasa Arab untuk memahami Al Quran.

Unsur harakat menjadikan bahasa Arab sukar untuk dipelajari. Bahasa Arab juga mempunyai unsur harakat yang digunakan untuk menunjukkan tona dan diakritik. Ini menjadikan ia sukar untuk memahami dan berbual dalam bahasa Arab. Seseorang yang belajar bahasa Arab perlu belajar dan menghafal unsur harakat untuk memahami dan berkomunikasi dengan baik.

 

Terlalu banyak perbendaharaan kata

Ya, vocabulary Bahasa Arab terlalu banyak. Perbendaharaan kata yang luas ini merupakan sebab mengapa bahasa Arab dianggap sukar. Bahasa Arab mempunyai perbendaharaan kata yang luas dan kompleks. Ini menjadikan ia sukar untuk menguasai bahasa Arab. Seseorang yang belajar bahasa Arab perlu belajar dan menghafal pelbagai perkataan dan frasa untuk mengerti dan berkomunikasi dengan baik.

 

Akhir kata

Walaupun bahasa Arab dianggap sukar, ia adalah bahasa yang indah dan mempunyai sejarah yang kaya. Dengan usaha yang keras dan pembelajaran yang berterusan, seseorang boleh belajar dan menguasai bahasa Arab. Terdapat pelbagai sumber belajar yang tersedia seperti buku, kursus, dan aplikasi pembelajaran bahasa Arab yang boleh diguunakan untuk memudahkan proses pembelajaran. Selain itu, praktik berbual dengan orang yang berbahasa Arab juga akan membantu dalam pemahaman dan penguasaan bahasa tersebut.

Dalam kesusasteraan Arab, bahasa Arab mempunyai beberapa dialek yang berbeza. Beberapa dialek yang paling terkenal di antaranya ialah dialek Mesir, Levant, dan Gulf. Walaupun ia mempunyai dialek yang berbeza, bahasa Arab standar digunakan dalam komunikasi formal dan dalam kesusasteraan Arab.

Terakhir, bahasa Arab memang dianggap sebagai bahasa yang cukup sukar untuk dipelajari. Namun, dengan kerja keras dan komitmen yang kukuh, seseorang pasti dapat menguasainya. Jangan biarkan kesukaran ini menghalang anda untuk belajar dan mengenali bahasa yang indah ini. Belajar bahasa Arab akan membuka pintu kepada dunia yang lebih luas dari segi kesusasteraan, seni, dan budaya Arab yang kaya serta memperkuatkan hubungan dengan negara-negara Arab.

Leave a Comment